Voor- en naopvang

Voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door Kikoen.

Meer info en inschrijven op www.kikoen.be