CLB

Je CLB helpt

Uw CLB : CLB Vorselaar  

Mgr. Donchelei 9

2290 Vorselaar

014/507400

vorselaar@clb-ami1.be

We zijn er voor leerlingen, ouders en school.  Gratis.  We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe.  Je kan dus gerust los van de school bij ons terecht.  Je kan terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.  Je kan bij het CLB terecht met heel wat vragen.

Je kan naar het CLB …

* als je ergens mee zitof je niet goed in je vel voelt;

* je moeite hebt met leren;

* voor studie- en beroepskeuzehulp;

* wanneer je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam;

* met vragen over vriendschap, verliefdheid en seks;

* voor inentingen.

Je moet naar het CLB…

* op medisch onderzoek;

* als je te vaak afwezig bent op school;

* voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;

* bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste jaar A of B van het secundair onderwijs.

CLB-dossier

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier.  Daarin noteren we alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft.  We houden ons uiteraard aan regels :

– In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.

– We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.

– We houden ons aan het beroepsgeheim en het decreet ‘rechtspositie minderjarigen.’

Het dossier inkijken?

Je mag een gedeelte van jouw dossier inkijken, of vaak vanaf de leeftijd van 12 jaar.  Je ouders of voogd mogen het dossier enkel inkijken met jouw toestemming. Ben je jonger dan 12, dan mogen je ouders of voogd meestal (een deel van) het dossier inkijken.